آدرس دفتر مرکزی:

اراک – میدان بسیج (سردشت) – دانشگاه اراک – ساختمان مرکز رشد
واحدهای فناور – طبقه۲ – واحد۱۲

ایمیل:

zarinchecom@gmail.com

در صورت نیاز به تماس سریع با ما می توانید از طریق فرم زیر اقدام کنید: